Menu

Philippine Standard Time:

Assistance to Communities in Need (ACN)

Ang Assistance to Communities in Need (ACN) ay may mga pangunahing proyekto, katulad ng pagtatayo, pagkukumpuni, at pagpapabuti ng child development center at senior citizen’s center. Nilalayon ng ACN na ibigay ang mga pangunahing karapatan ng mga mahihinang sektor, katulad ng kaligtasan, proteksyon, pakikilahok, at pag-unlad.

The Assistance to Communities in Need (ACN) has core projects, namely the construction, repair, and improvement of the child development center and senior citizen’s center. ACN aims to provide the basic rights of the vulnerable sectors, which are survival, protection, participation, and development.

ACN ACCOMPLISHMENTS

Crisis Intervention Unit Building, DSWD Compound, Constitution Hills, Batasan Complex, Quezon City, PH 1126

CONTACT US

inquiry@dswd.gov.ph
ciu@dswd.gov.ph

8962-2813/8951-7433

Monday – Friday (except holidays)
8:00 am – 5:00 pm