Menu

Philippine Standard Time:

Malasakit Centers

Ang Malasakit Centers (MCs) ay nagsisilbing one-stop shop para sa apat na ahensya, katulad ng: PhilHealth, Philippine Charity Sweepstakes Office, at Department of Social Welfare and Development. Layunin ng Malasakit Centers na magbigay ng tulong medikal at pinansyal sa mga indigent at financially incapacitated na mga pasyente nang hindi na nila kailangang lumabas ng ospital para humingi ng tulong sa nasabing mga kalahok na ahensya.

The Malasakit Centers (MCs) serve as a one-stop shop for four agencies, namely: PhilHealth, the Philippine Charity Sweepstakes Office, and the Department of Social Welfare and Development. The purpose of the Malasakit Centers is to provide medical and financial assistance to the indigent and financially incapacitated patients without their having to go out of the hospital to seek assistance from the said participating agencies.

MALASAKIT CENTER ACCOMPLISHMENTS

MALASAKIT CENTER 2022 ANNUAL ACCOMPLISHMENT

MALASAKIT CENTER 2022 ACCOMPLISHMENT REPORT

Crisis Intervention Unit Building, DSWD Compound, Constitution Hills, Batasan Complex, Quezon City, PH 1126

CONTACT US

inquiry@dswd.gov.ph
ciu.co@dswd.gov.ph

8962-2813/8951-7433

Monday – Friday (except holidays)
8:00 am – 5:00 pm